KWH <

Energiansäästö

Paineilma käytön vähentäminen ja vuotokuvaus

SmartAir And Energy on erikoistunut paineilmaa käyttävän teollisuuden energiasäästöihin. Monesti saatetaan ajatella, että säästöjen toteuttaminen on aikaa vievä, resursseja sitova, erilaisia mittauksia edellyttävä projekti tai jopa kalliita laiteinvestointeja vaativa. Käytäntö voikin olla hyvin erilaista ja suhteellisen pienellä panostuksella voidaan jo saavuttaa merkittäviä edistysaskeleita ja huomattavia säästöpotentiaaleja.

Meille hyvin tyypillisesti projektit alkavat päivän kestävällä vuotokuvauksella tai paineilma-analyysillä, jonka tavoitteena on paineilmakäytön vähentäminen. Projektin edetessä saadaan tarvittavaa lisätietoa ja mahdollinen tarve jatkaa projektia erilaisilla syventävillä toimilla.
Paineilma-analyysi koostuu järjestelmä kartoituksesta alkaen paineilma-asemalta ulottuen aina käyttöpisteisiin asti jossa itse paineilma toimii tärkeänä käyttöhyödykkeenä. Tekemiemme selvitysten perusteella paineilma voi olla teollisuudelle jopa toiseksi tärkein käyttöhyödyke heti sähkön jälkeen.

Yrityksenä meillä saattaa olla jopa alan laajin kokemus kun paineilmajärjestelmää käsitellään laitetilaan imettävästä ilmasta, joka puristetaan paineilmakompressoreilla haluttuun loppupaineeseen, käsitellään vastaamaan haluttua laatuvaatimusta, siirretään käyttökohteisiin ja lopulta käytetään toiseksi tärkeimpänä käyttöhyödykkeenä.

YRITYSTEN

HAASTEET

Yrityksen tuotannon vastuuhenkilöt ovat tiedostaneet, että tuotantotiloista kantautuu paineilmavuodelle hyvin tyypillistä suhinaa ja vuotoja on korjattu “korvakuulon” perusteella. Kallistuneilla energiahinnoilla ja yrityksen ekologiset tavoitteet huomioiden asiaan halutaan perehtyä nyt tarkemmin eli saavuttaa konkreettisia tuloksia, mutu-tuntuman sijaan.

SMARTAIR AND ENERGY

RATKAISUT

Paineilmajärjestelmän vuotokuvaus sovitaan n. kahden viikon päähän sen tilaus hetkestä. Asiakas täydentää esitietolomakkeemme ennen kuvausta. Vuotokuvaus suoritetaan monissa tapauksissa yhden työpäivän sisällä, toki riippuen tuotantolaitoksen koosta. Kuvaus raportoidaan asiakkaalle toimenpide ehdotusten kera n. 2 viikon sisällä kuvauksesta. Tulokset käydään läpi verkkokokouksella.

Vuotokuvauksen tai paineilma-analyysin pohjalta tuotettu raportointi ja laskelmat antavat hyvän ja selkeän kuvan saavutettavissa olevasta säästöpotentiaalista koskien paineilmakulutuksen alentamista ja energiasäästöjä. Tekemämme toimenpide ehdotusten pohjalta on havaittavissa vuotokohteiden lukumäärä, vuotoihin hukattu paineilman ja energian määrä sekä siitä aiheutunut CO2-päästövaikutus. Ratkaisumme käsittää hyvinkin monesti vuotojen korjaukset, puhallustyyppisten käyttöjen tehostaminen, painetasojen optimointi ja paineilmaa “hukkaavien” laitteiden korvausinvestoinnit takaisinmaksulaskelmilla.

Building the future

Tulokset

Menetelmiemme ja kehittyneen raportoinnin ansiosta raportoimme asiakkaillemme tulokset hyvinkin tarkasti. On kuitenkin tärkeää huomioida tulosten tarkkuus ja valmistajan antamat toleranssit mittausmenetelmille ja niiden tuloksille.
Hyvin tyypilliset saavutetut energiasäästöt ovat 10 000 kWh vuodessa ja siitä eteenpäin. Voit pyytää meiltä tarkemman referenssilistamme.

Tarjouspyyntölomake

Pyydä tarjous

3 + 11 =