kPa

Paineilma

Hiilineutraaliksi 2035

Paineilma on yksi kalleimmista käyttöhyödykkeistä, välillä sitä käytetään hyvinkin harkitsemattomasti ja vieläpä kaiken lisäksi, jopa 20% tuotetusta paineilmasta häviää vuotoina ilmaan.

Paineilmaan käytettävän sähköenergian osuus teollisuuden sähkönkulutuksesta on useiden lähteiden mukaan n. 10%, joka voisi
tarkoittaa lähes 4,4% koko Suomen sähkön kulutuksesta. Laskelmiemme mukaan tämä voisi tarkoittaa suuntaa antavasti, jopa 757 GWh vuodessa Suomen sähkönkulutuksesta pelkästään paineilmavuotoihin.

SmartAir And Energy Oy on asettanut yrityksen yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi tukea Suomen ilmastotavoitteita, pyrkimyksenä olla hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035. Energian käytön vähentämiseksi tarvitaan huomattava määrä oikeita toimia, joista paineilmanvuodoilla on valtava merkitys.

SMARTAIR

LUKUJA

*Maamme (Suomen) sähkön kokonaiskulutus oli 86 800 GWh
*Teollisuutemme käyttää siitä lähes 50%
*Lähes kaikki teollisuuslaitokset käyttävät paineilmaa
*Paineilma kuluttaa 10% teollisuuden käyttämästä sähköstä
*Paineilman tuottamiseen käytetään 4,4% maamme kaikesta sähköstä
*Paineilma vuotoihin voi hävitä jopa 1% kaikesta sähkön kokonaiskulutuksesta eli
757 GWh
*SmartAir And Energy Oy on Energy Saving Company
*Avullamme saavutat paineilmakäytön vähennyksen ja energiansäästöt.

SMARTAIR AND ENERGY

Mitä on teollinen paineilma?

*kokoon puristettua ilmakehän paineisesta, tilassa vallitsevan ilman koostumuksen
pohjalta
*kompressorit kokoon puristavat sen vaadittuun ylipaineeseen ja tuottavat
vähintään käyttökohteen tarvitseman virtauksen
*paineilma tulee vielä jälkikäsitellä vastaamaan käyttökohteen vaatimuksia
(kosteus, jäännösöljy, partikkelit)
*tunnetuin standardi, joka määrittelee paineilman eri laatuluokkien mukaisesti on
ISO 8573-1:2010

Tarjouspyyntölomake

Pyydä tarjous

6 + 8 =