REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

SmartAir And Energy Oy (Y-tunnus: 3324697-1)
Rautalepänkatu 30
33870 Tampere

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Käyttäjärekisteripäällikkö
Sähköposti sami@smartair.fi

REKISTERIN NIMI

SmartAir asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö(t) on/ovat SmartAir And Energy Oy (myöhemmin SmartAir) asiakkaita, tarjouksen saaneita, yhteystietonsa antaneita tai SmartAir itsensä hankkimia yhteystietoja julkisen lähdeaineiston perusteella.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on SmartAir asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi, tarjousten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös suoramarkkinointi tarkoituksessa.

 

Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. SmartAir saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan SmartAIr asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

SmartAir on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä www.smartair.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse sami@smartair.fi tai rekisterinhoitajalle.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan SmartAir käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta SmartAir ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole SmartAir tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SmartAir sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee SmartAir tilaamalla salasanasuojatulla palvelimella.