SmartAir And Energy Oy tukemassa Valmetin ilmasto-ohjelmaa

Tampereella 5.4.2023

Ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen ovat merkittäviä haasteita, jotka ajavat yrityksiä muuttamaan toimintaansa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään nopeasti. Valmet uskoo, että teknologialla on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä sekä siirtymisessä kohti hiilineutraalia taloutta. 

Me SmartAir:lla tuotamme paineilmaa käyttävälle teollisuudelle yhtenä palveluna energiaa säästäviä toimia. 

Valmetilla Tampereella haluttiin selvittää yrityksen paineilman käyttöä ja löytyisikö sieltä mahdollisesti toimia, joilla nykyistä järjestelmää voitaisiin tehostaa ja saavuttaa säästöjä. 

Paineilma on yksi tärkeimpiä käyttöhyödykkeitä heti sähkön jälkeen. Hyvin tyypillisesti yritykset käyttävät kaikesta kuluttamastaan sähköstä paineilman tuottamiseen ja jalostamiseen suuntaa antavasti 10%. Koska luku on noinkin merkittävä suhteellisen pienillä ”arjen innovaatioilla” pystytään saavuttamaan merkittäviä säästöjä, kertoo Sami Uusi-Erkkilä SmartAir And Energy Oy:stä.

Valmet listaa verkkosivuillaan tavoitteena ”Oman toiminnan seurauksena -80% hiilidioksidipäästöjen vähennys vuoteen 2030 mennessä”. Listalla on useita hyviä tavoitteita ja me keskitymme listalla mainittuun ”Energiatehokkuuden parantaminen toimipisteissä”.

Suoritimme Valmetin Tampereen yksikössä Lahdesjärvellä maaliskuussa 2023 yhden päivän mittaisen paineilmajärjestelmän kartoituksen. Toimipisteessä on käytössä jo energiaa säästävä taajuusmuuttajaohjattu ruuvikompressori nimellisteholtaan 37 kW, joka mukautuu tuotoltaan sen hetkisen tarpeen mukaan, jota tuotannosta ”vaaditaan”. Tekemiemme laskelmien mukaan, jossa huomioidaan kompressorin todelliset vuosittaiset käyttötunnit, päädyimme kompressorin ohjaimelta saatavan informaation mukaan lukuun 85 400 kWh vuodessa on kyseisen kompressorin käyttämä energiamäärä. Laitetilassa tehdyn analyysin jälkeen suoritimme tuotannossa Paineilmajärjestelmän vuotokuvauksen, käyttäen uusinta ja kehittyneintä kuvantamisteknologiaa. 

Viimeisessä vaiheessa kuvauksen tulokset analysoidaan, niistä muodostetaan selkeä lukuinen raportointi, joka sisältää hukatun paineilman ja energiamäärän sekä siitä aiheutuneet taloudelliset menetykset sekä CO2-päästökuormituksen. Ehkäpä se raportin mielenkiintoisin osuus on juuri tuo hukatun energian määrä sekä CO2-päästövaikutus tiivistää Sami Uusi-Erkkilä SmartAir And Energy. Tässä heidän tapauksessaan päädyimme arvoon 23280 kWh vuodess, joka olisi maksimaalinen säästöpotentiaali kun kaikki raportissa mainitut toimet on saatu suoritettua. Olemme laskeneet, että tuon energiasäästön saavuttaminen olisi n. 32 työtunnin kestoinen ja materiaalikustannuksiltaan alle 2000 euroa, joten kannustamme sen toteuttamisessa.

Yrjö Vähäsaari, Julia Kittilä, Sami Uusi-Erkkilä SmartAir And Energy Oy

Valmetilta projektissa olivat mukana Yrjö Vähäsaari sekä Julia Kittilä joille molemmille iso kiitos, koska he mahdollistivat projektin aloituksen ja sen suorittamisen.

Artikkeli ja kuva

Sami Uusi-Erkkilä